O PROJEKTU


Láska k výtvarnému umění, zejména fotografií, sochařství a současně dlouholetá podpora  výcviku vodících psů pro nevidomé vedla k myšlence vytvořit výtvarnou galerii a zároveň  pomáhat potřebným.

MILOVNÍCI UMĚNÍ A POTŘEBNÍ JSOU NA CELÉM SVĚTĚ

KOUPÍ DÍLA PODPOŘÍTE VÝCHOVU A VÝCVIK VODÍCÍCH NEBO ASISTENČNÍCH PSŮ VE VAŠÍ ZEMI

Výtěžek z prodeje poskytneme té organizaci výcviku vodících psů ze země, odkud je kupec díla. Navíc výcviková střediska  dostanou "ochutnat" prémiového krmiva  pro psy 

FORTIFY.

Budeme také informovat kupující, kterou organizaci jsem podpořili.
 

                    

VÍTEJTE V GALERII
noví autoři vítáni 

PROJEKT PODPORUJÍ